Innowacyjny trening rozgrywki – spotkanie 6

7.00

Niewielu brydżystów wie że termin „mentor” pochodzi z Odysei Homera, gdzie po raz pierwszy pojawiła się postać Mentora. Był on towarzyszem Telemacha, syna Odyseusza, udzielającym mu wskazówek i rad, gdy ten przebywał z dala od domu i rodziny. Celem mentora było spożytkowanie całego zasobu doświadczeń, które zgromadził, z korzyścią dla podopiecznego.

Category: